logo_i_ver_og_vind.jpg

Magne Haugens minnefond

magne_h_minnefond.jpg

Du kan søke om støtte dersom tiltaket oppfyller desse vilkåra: 
- uteaktivitetar/friluftsaktivitetar
-  tiltak som gjer at barn og unge med vanskelege oppvekstvilkår kan delta i slike type aktivitetar 
Søknadsfristar: 15. februar og 15. august

Tildeling av midlar frå Magne Haugens minnefond - V22

Tildelingar 23. februar 2022:

  • Ørsta skisenter: Element til barneskiparken - kr. 80.000
  • Sunnmørsk klatreklubb: Klatrekurs for seks pedagogar i Volda og Ørsta + utstyr - kr. 35.778

To søknadar vart avslått, og ein søknad på kr. 300.000 må handsamast i årsmøtet som skal vere i slutten av mars

Tideling av midlar frå Magne Haugens minnefond - H21

magne_h_minnefond.jpg

Desse fekk tildelt midlar frå Mange Haugens minnefond den 26.10.21:

- Skøyteentusiastar v/A. Thomassen: kr. 42.000 til isleggingsutstyr og slipemaskin
- Volda rideklubb: kr. 29.345 til støtte til gratis rideleir og fem sikkerheitsvestar

Magne Haugens minnefond - tildeling av midlar - H20

barn_i_aktivitet_1.jpg

Det kom inn seks søknadar innan søknadsfristen, 15.10.20 Desse har no blitt handsama av styret og fem av søkarane har fått e-post om at dei får støtte frå minnefondet. Lukke til med tiltaka!

Rideleir med Volda rideklubb

20210911_121132.jpg

Volda rideklubb har nyleg arrangere rideleir for barn og unge. Takka vere midlar frå Magne Haugens minnefond, var leiren gratis for dei som deltok. Deltakarane storkosa seg!

På tur med Storeggen

Foto: Nærnett
Foto: Nærnett

Har du fått med deg at Storeggen har vore på "tokt" i Volda og Ørsta? Med bidrag frå Magne Haugens minnefond har det vore mogleg å gi eit gratis seilastilbod til ungdomen vår.

Volda rideklubb har arrangert gratis rideleir

rideleir_volda_rideklubb_2.jpg

Volda rideklubb har i helga (19.-20.09.20) arrangert rideleiren som dei fekk støtte til frå Magne Haugens minnefond. Alle 12 plassane vart fylde opp. Flott ver laurdagen toppa det heile! Tilbakemelding frå deltakarane var berre positive, dette var utruleg kjekt for alle. 

Takk til Volda rideklubb!

Magne Haugens minnefond - tildeling av midlar - V20

Friluftsforeninga Volda har mottatt arv etter Magne Haugen. Midlane skal kome vanskelegstilte barn og unge til gode, og det kan søkast om støtte til ute-/friluftsaktivitetar. Styret har vedtatt følgande tildeling for 1.halvår 2020:

- Bratt sykkelklubb: Kr. 50.000 i tilskot til sykkelløypa i Bratteberg
- Volda rideklubb: Kr. 24.000 i tilskot til gratis rideleir
- Volda skisenter: inntil kr. 80.000 til gratis barneskikveldar fredagar

Ny søknadsrunde i haust. 

18.juni 2019: Ekstraordinært årsmøte kl.19:00

m_te.jpg

Stad: Sparebank1 Søre Sunnmøre i Volda
Agenda: Forvaltning av arv på kr. 3,8 mill
Sjå protokoll i vedlegget

190618_ekstraordin_rt_rsm_te_ffv_arv_proto.pdf

Arv etter Magne Haugen

Friluftsforeninga sitt barneturlaget er testamentsarving etter Magne Haugen. Arven skal gå til gode opplevingar for barn og unge i Volda/Ørsta.

Mai 2019: Arveoppgjeret er avslutta og det vert kalla inn til ekstraordinært årmøte, muligens i løpet av juni.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586