Årsmøte og årsmeldingar

Årsmøtet vert halde i mars kvart år.

Her finn du årsmeldingar og protokollar frå årsmøta.
(heilt tilbake til 2005)

Årsmøtet 2024 vert arrangert tirsdag 19. mars kl. 19.00 på Volda Campus Sparebank1 Arena

  • Vanlege årsmøtesaker inkl. orienteringssaker. 
  • Innmelde saker må vere styret i hende seinast 12. mars
  • Enkel servering. Vel møtt!

Aktivitetar