Formål og vedtekter

Friluftsforeninga Volda er ein frittståande interesseorganisasjon og har som formål å vere ei forening for  friluftsinteresserte. Mottoet vårt er: «Friluftsliv for alle, året rundt». 

Alle som er interesserte i friluftsliv kan bli medlem.

Har du lyst til å vere med på Friluftsforeninga sine aktivitetar, hjelpe til eller kome med tips/ønske om aktivitetar, kan du sende ein e-post friluftsforeninga@gmail.com, eller ta kontakt på tlf. 91621147.

Foreninga vart stifta 06.02.1991 og er registrert i Einingsregisteret og i Frivilligregisteret.

Vedtektene vår finn du her:

Aktivitetar