Medlemskap

Friluftsforeninga har svært rimeleg kontingent: kr. 250 pr. år, og det er for heile familien!

  • Du kan vere med på arrangement som t.d. mandagsturar, dameskikveldar, barne-/familieaktivitetar, hausttur
  • Du støttar arbeidet vårt med å legge til rette for friluftsliv. Vi ryddar og merkar turstiar, set opp skilt og turtavler
  • Vi er sterkt delaktig i opparbeiding og vedlikehald av Stadionparken
  • Vi støttar drifta av BUA Volda (utlånsentralen) med ein fast sum pr. år, og vi har donert alt utstyr vi hadde dit
  • Vi samarbeider med kommunen om StikkUT! der vi m.a. bidreg med å legge turane på morotur.no, merkar rutene og får opp kodelappar
  • Vi gir støtte til aktivitetar som vanskelegstilte barn og unge kan ha glede av (Magne Haugens minnefond)

Slik betalar du