Vi har tatt i bruk SPOND

Friluftsforeninga har tatt i bruk Spond. Der kan du betale medlemskontingent og vi får eit oversikteleg medlemsregister.

Du kan lese om Spond på sparebank1.no

Spond er eit gratis nettbasert medlemsregister som vert nytta av mange lag og organisasjonar. Vi måtte bytte til nytt medlemsregister i fjor og tok då i bruk Spond, som vi fann på sparebanken sine nettsider.

Aktivitetar