Mandagstur til Vikafjellet (Bjørke) 19. juni

Vårens siste mandagstur gjekk til gapahuken på Vikafjellet på Bjørke. Ein flott gapahuk med fantastisk utsikt! Planen var å køyre opp Bakkedalen og ta ei enkel rute til gapahuken. Men pga. at ein bil hadde kome ut i grøfta vi eit møte med ein svær traktor, gjekk vi frå bomstasjonen. Kvelden var fin og vi fekk ein flott tur. Bilen vart også berga etter kvart, utan skade 🙂

No er det sommarferie og i løpet av sommaren kjem programmet for haustturane.

Aktivitetar