Vil du støtte oss?

Om du er medlem, men ønsker å støtte oss med meir enn medlemsavgifta, eller kanskje du ikkje vil vere medlem, men likevel vil støtte oss, då kan du gjere det slik:

  • Vippse: Søk opp Friluftsforeninga Volda, Vippsnummer 11615, og velg Gåve (valfritt beløp)
  • Til konto: 3991 04 19254. NB! Merk betalinga med gåve.

Aktivitetar