Mandagstur

Årsmøte i Friluftsforeninga

Tid og stad:

Torsdag 16. mars 2023 kl. 19 – 21
Volda Campus Arena, VIP-romet

Vanlege årsmøtesaker:

 • Årsmelding 2022
 • Rekneskap 2022
 • Val
 • Budsjett 2023
 • Eventuelle innmelde saker
 • Orienteringssaker
  • Stadionparken
  • Magne Haugens minnefond
  • Skilting, klopping (tilrettelegging turstiar)
 • Hausttur

Enkel servering

Velkomne!

Aktivitetar