Gåve- og prosjektmidlar

Friluftsforeninga Volda er svært takksam for all støtte. Økonomisk støtte er avgjerande for at vi skal kunne legge til rette for friluftslivet i kommunen vår. Turgåarar uttrykker ofte at merking, skilting og anna tilrettelegging betyr mykje for dei.

Vi hadde heller ikkje greidd å etablere Stadionparken utan støtte. Dette området har blitt svært populært, med det mangfaldet av aktivitetstilbod som er her.

Her finn du oversikt over gåve- og prosjektmidlar

Våre viktigaste støttespelarar:

Aktivitetar