Stadionparken

Eit samarbeid mellom Friluftsforeninga Volda, VTI allianse og Volda kommune har resultert i ein flott aktivitetspark ved Volda stadion. Friluftsforeninga har ansvar for dei to treningsområda i parken.

Du kan Vippse bidrag til vedlikehald av Stadionparken. Vippsnummer 533466

Her finn du historikk frå oppstart til opning

Aktivitetar