Tildeling av midlar frå Magne Haugens minnefond

Styret har no handsama søknadane som kom inn og dei som har fått søtte har fått melding på e-post. Seks av søkarane fekk tildelt til saman kr. 245 600 frå fondet denne gongen:

VTI allidrett/skileik på Sunnmøre2024Støtte til utstyr8 100
VTI allidrett2024Støtte til diamantskive skøyteslipemaskin2 500
U. off.2024Prosjekt150 000
Austefjord IL2024Frukt, drikke m.m. til aktivitetsdagar5 000
DNT Sunnmøre2024Gratis hytteovernatting20 000
Volda skisenter2024Driftsstøtte gratis barneskikøyring og skileige60 000
Seanse v/K. Glomnes Selon2024Vandreteateret Skogsprinsessa – Eventyr i parken20 000

Lukke til med arbeidet de gjer!

Her kan du sjå alle som har fått støtte sidan fondet vart oppretta i 2019. Neste søknadsfrist er 15. august

Aktivitetar