Vi opnar 2023 med skiaktivitetar

  • Mandagskveldane er det dameskikveldar i familiebakken på Volda skisenter. Dette er eit tilbod til damer over 18 år som ønsker å øve på å renne på ski i trygge omgjevnader, og for alle damer som ønsker å renne på ski i godt damelag. Ønsker du hjelp, får du det 🙂 Du bør lese om dameskikveldane her før du møter opp. Velkomen, og spre gjerne tilbodet til damer du kjenner!

    Førebels har vi ikkje fått starta med dameskikveldane, men vi er i gang så snart det er forhold. Følg med på fb-sida vår!

Aktivitetar