SparebankenVest støttar skilting av turstiar

I dag fekk vi denne gledelege meldinga frå Sparebanken Vest:

Vi kan med glede bekrefte tildeling av kr 25.000 til FRILUFTSFORENINGA VOLDA vedrørende «Skilting av turstiar» fra vårt Ildsjelfond. Midlene blir overført til organisasjonens kontonummer innen kort tid, og skal benyttes til formålet dere har søkt støtte til. Vi takker for at dere er med på å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre.

Hilsen oss i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

(18.11.22)

Aktivitetar