Stikk UT!

Du kan gå på StikkUT!-jakt både sommar og vinter

Sommarsesongen varer frå 1. mai til 15. oktober. Startskotet går snart, så det er berre å gjere seg klar 🙂

Brosjyrer og kart vil dei fleste no få i postkassa, og du finn dei også turane på stikkut.no og i StikkUt!-appen

Følg gjerne med på Sunnmøre Friluftsråd si facebook-side så held du deg oppdatert 🙂

Stikk UT! Vinter og StikkUT! Ski! har sesong frå 15. desember til 15. april.

Kommunen har ansvar for StikkUt! Vinter- fotturar, medan lag og organisasjonar har ansvar for skiturane. I Volda kommune der det Friluftsforeninga, Volda skisenter, VTI Nordisk og Hornindal IL som deler på ansvaret for skiturane

Du kan registrere deg på alle turmåla enten du går på beina, på truger eller på ski. Unntaket er oppkøyrde skiløyper. Her må du ikkje gå på beina i løypene og øydelegge mange timars dugnadsarbeid.

Aktivitetar