Kloppar på plass mellom Turnhytta og Dunderhoff!

Dugnadsånda lever! Sjå kor flott det blir med kloppar over dei våte områda frå Turnhytta mot Dunderhoff! Takk til gjengen som har ordna, og til Sparebank1 Søre Sunnmøre som støttar tiltaket økonomisk.

Ungdomsskuleelevane har bygd fleire kloppar, så det er ikkje slutt med dette. Neste området blir truleg øvste del av stien mellom Ikornbakken og Prestesætrevegen. Dette er ein sti som svært mange brukar og som har eit vått/gjørmete område øvst.

Aktivitetar