Barneturlaget

Visjonen til barneturlaget er å gi «naturopplevingar for livet». Eit aktivt uteliv er med på å sikre borna ei god fysisk og psykisk helse. Tid til fri leik, glede, fantasi og spaning er viktigare enn å gå langt.

Følg oss gjerne på facebook (Friluftsforeningas Barneturlag)

Vi ønsker oss engasjerte foreldre. Besteforeldre eller andre kan også vere viktige ressursar.

Kontaktpersonar:

Vi har dessverre ikkje lukkast med å få nye ansvarlege til barneturlaget, men DNT Sunnmøre har starta opp Turboklubb i Volda. Bli gjerne med der! Sjå også informasjon på facebook

I programmet for hausten 2022/våren 2023 kan du få eit innblikk i kva aktivitetar det kan vere snakk om, men dei som er ansvarlege står fritt til å velge aktivitetar:

Aktivitetar