Barneturlaget

Visjonen til barneturlaget er å gi «naturopplevingar for livet». Eit aktivt uteliv er med på å sikre borna ei god fysisk og psykisk helse. Tid til fri leik, glede, fantasi og spaning er viktigare enn å gå langt. Velkomne!

Vi ønsker oss fleire engasjerte foreldre. Besteforeldre eller andre kan også vere viktige ressursar.

Kontaktpersonar:

Følg oss gjerne på facebook (Friluftsforeningas Barneturlag)

Her er programmet for hausten 2022/våren 2023:
Det kjem nærmare informasjon på fb-sida til barneturlaget før kvart arrangement, så følg
med der! Vi vil også oppdatere heimesida vår.