Barn og unge

Visjonen til barneturlaget er å gi «naturopplevingar for livet». Eit aktivt uteliv er med på å sikre borna ei god fysisk og psykisk helse. Tid til fri leik, glede, fantasi og spaning er viktigare enn å gå langt. Følg oss gjerne på facebook (Friluftsforeningas Barneturlag)

Vi har dessverre ikkje lukkast med å få nye ansvarlege til barneturlaget, men DNT Sunnmøre har starta opp Turboklubb i Volda. Der er det kjekt å vere med! Kontaktperson: Kristine Bergseth: kristine.bergseth@dnt.no

Barnas turlag i regi av DNT Sunnmøre har mange kjekke aktivitetar for barn og unge

Her finn du informasjon om Barnas turlag DNT Sunnmøre

Aktivitetar