Barneturlaget

Visjonen til barneturlaget er å gi «naturopplevingar for livet». Eit aktivt uteliv er med på å sikre borna ei god fysisk og psykisk helse. Tid til fri leik, glede, fantasi og spaning er viktigare enn å gå langt.

Følg oss gjerne på facebook (Friluftsforeningas Barneturlag)

Vi ønsker oss engasjerte foreldre. Besteforeldre eller andre kan også vere viktige ressursar.

Kontaktpersonar:

Vi treng nye «kostar»! Ta kontakt dersom du kan tenke deg å hjelpe til eller ta ansvar på eit eller anna vis!

I programmet for hausten 2022/våren 2023 kan du få eit innblikk i kva aktivitetar det kan vere snakk om, men dei som er ansvarlege står fritt til å velge aktivitetar:

Aktivitetar