Aktivitetstilboda våre

Velkomen til aktivitetar i Friluftsforeninga Volda!

Aktivitetane i foreninga er medlemsaktivitetar. Det betyr at ein må betale medlemskontigent for å ta del i tilboda. Medlemskap kostar kr. 250,- (familiemedlemskap). Men du får sjølvsagt høve til å prøve aktivitetar før du bestemmer deg for om du vil bli medlem.

Det er ikkje krav om medlemskap for å delta i aktivitetar i barneturlaget. Vi oppmodar likevel om å betale dersom de ønskjer å vere med, slik at vi kan oppretthalde aktivitetane.

Aktivitetane våre:

  • mandagsturar frå mai til september
  • barneturlaget har hatt aktivitetar om lag ein gong i månaden. Her treng vi nye ansvarlege!
  • dameskikveldar på Volda skisesenter
  • hausttur siste helga i august, ev. første i september
  • dugnadsarbeid: skilting, rydding, klopping av turstiar
  • StikkUT! i samarbeid med Volda kommune og friluftsråda
  • utdeling av midlar frå Magne Haugens minnefond

.. og elles det vi måtte ha lyst til 🙂

Aktivitetar