Sponsormidlar frå Tussa

I dag fekk vi e-post frå Tussa om at dei støtta oss med kr. 2000

Dei skriv mellom anna dette:

Sponsormidlane går i all hovudsak til frivillige lag og organisasjonar som driv målretta barne- og ungdomsarbeid, eller på andre måtar bidreg positivt i nærmiljøet vårt. 

Tussa vil støtte dykk med kr 2000.

Tussa sitt hovudmål for tildeling av sponsorstøtte er å bidra til aktivitet som gjer bygdene våre til attraktive stader å bu, arbeide og besøke. Tildelinga av sponsormidlar skal også opplevast styrkande og positivt for Tussa sitt omdømme.

Vi er glade for at Tussa ser verdien av arbeidet vi gjer i Friluftsforeninga. Takk for støtta!

Aktivitetar