Magne Haugens minnefond

15. august var det søknadsfrist for haustens tildeling frå minnefondet. Styret har no handsama søknadane og desse fekk støtte:

  • Volda rideklubb: Gratis rideleir for barn og unge
  • BUA Volda: Årleg driftsstøtte i 5 år
  • Volda sogelag: Førjulssøndag på Haulaleite

I tillegg har Eventyr i parken fått støtte til eventyrframsyninga dei hadde i Hornindal nyleg.

Det er kjekt å kunne støtte positive tiltak for barn og unge i Volda/Ørsta 🙂

Vi kjenner oss trygge på at Magne Haugen ville sett pris på alt barn og unge i Volda/Ørsta får oppleve med god hjelp frå gåva han ba oss om å forvalte.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2024. Les om fondet her👇

Aktivitetar