Barneturlaget

Vi treng nye «kostar» til barneturlaget

Våre to flotte turansvarlege gjennom dei siste par åra, takkar no for seg og vi takkar dei for den innsatsen dei har lagt ned for å skape gode friluftsopplevingar for barn og unge.

Kan du tenke deg å vere med å ta ansvar for barneturlaget sine aktivitetar? Kanskje er de fleire foreldre som vil gjere dette i lag. Det er opp til dei som tek på seg denne oppgåva å bestemme både type aktivitetar og kor ofte. Er du interessert, ta gjerne kontakt så kan du få vite meir 🙂

Aktivitetar