E-post om medlemskap for 2024

Eksisterande medlemar har mottatt e-post med førespurnad om å betale medlemskap via SPOND.

Kanskje lurer du på om det er trygt å trykke på lenka? Då kan det vere greit å vite korleis den ser ut:

Aktivitetar