Hausttur 2023

På årsmøtet vart det bestemt at årets hausttur skal vere første helga i september.

I år vert det annleis enn tidlegare år. Styret kom seint i gang med planlegginga og vi har difor bestemt at i år tek vi dagsturar. Er veret bra, utforskar vi nærområdet. Så set gjerne av første helga i september til fjellturhelg. Har du turtips eller turønske, er det berre å ta kontakt 🙂

Vi kjem med meir konkret informasjon når helga nærmar seg.

Aktivitetar