Støtte frå Sparebank1 Søre Sunnmøre

Vi har mottatt kr. 50.000 i støtte til klopplegginga av stiar! Tusen takk!

Vi er i gang med å legge ut kloppane som elevar Volda ungdomsskule lagar. Dei første er delvis komne på plass frå Turnhytta mot Dunderhof. Nokre er klare til å bli lagt ut over våte/myrete område mellom Vardehornet og Lomtjønna. Det skal også på plass fleire i starten av stien til Vardehornet. Og på stien som går mellom vegen ovanfor Heltnelihuken og Prestesætrevegen, har vi også planar om å legge ut kloppar i øvre del. Så får vi sjå kor langt pengane held.

Klopping skal gjere det trivelegare på tur, men det skal også vere med på å redusere slitasje på naturen ved at stiar ikkje veks utover etterkvart som dei blir slitt.

Dette får vi til med godt samarbeid mellom ungdomsskulen, Volda kommune, grunneigarar og ikkje minst frivillige som gjer dugnadsarbeid!

Aktivitetar