logo_i_ver_og_vind.jpg

MANDAGSTURAR

Ansvarleg: Runa Bakke, tlf.: 91621147 e-post: trykk her

Frå byrjinga av mai til slutten av september går vi turar i Volda/Ørsta/Ytre Søre Sunnmøre/Nordfjord kvar mandagskveld. Vi startar til vanleg kl.18.00 frå parkeringsplassen ved Høgskulen i Volda (nærmast Kiwi). Turane er for vaksne (18 år +) og varer frå 2-4 timar, avhengig av når det blir mørkt. Du bør vere litt trena for å ha glede av turane. Velkomen på tur!

Av smittevernomsyn har vi for tida oppmøte ved turstart og ikkje felleskøyring. Sjekk oppmøtestad og -tidspunkt for kvar tur.

HUND: Vi får nokre spørsmål om ein kan ha med hund på turane. Det er ikkje forbod mot det og det kan vere triveleg, men vi forventar at dersom hund er med skal ein ha respekt for at nokon kan vere redd for hundar. Det betyr m.a. at vi ønsker at hund skal vere i band og ikkje vere for nærgåande mot dei andre turdeltakarane utan at dei sjølve har ønske om det.


Program for mandagsturar

1998_mandagsturar.pdf
1999_mandagsturar.pdf
2000_mandagsturar.pdf
2002_mandagsturar.pdf
2003_mandagsturar.pdf
2004_mandagsturar.pdf
2005_mandagsturar.pdf
2006_mandagsturar.pdf
2007_mandagsturar.pdf
2008_mandagsturar.pdf
2009_mandagsturar.pdf
2010_mandagsturar.pdf
2011_mandagsturar.pdf
2012_mandagsturar.pdf
2013_mandagsturar.pdf
2014_mandagsturar.pdf
2015_mandagsturar.pdf
2016_mandagsturar.pdf
2017_mandagsturar.pdf
2018_mandagsturar.pdf
2019_mandagsturar.pdf
2020_mandagsturar_haustsesongen.pdf
2020_mandagsturar_v_rsesongen.pdf
2021_mandagsturar_haustsesongen.pdf
2021_mandagsturar_v_rsesongen.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586