Magne Haugens minnefond

Du kan søke om støtte dersom tiltaket oppfyller desse vilkåra: – uteaktivitetar/friluftsaktivitetar– tiltak som gjer at barn og unge med vanskelege oppvekstvilkår kan delta i slike type aktivitetar Søknadsfristar: årleg kvar 15. februar og … Fortsett å lese Magne Haugens minnefond