Utlånssentralen

Utlånsentralen i Volda

Utlånsentralen i Volda – BUA Volda – vart etablert i februar 2020 og ligg i Telebygget, like ved rådhuset. Her kan alle låne utstyr gratis. I tillegg til nettsida til BUA Volda, finn du BUA Volda på facebook

Aktivitetar