logo_i_ver_og_vind.jpg

Merking av turstiar i Volda

ring.jpg

Vil du vere med og merke turstiar i Volda? Bli med i fb-gruppa Merking av turstiar i Volda eller send oss ein e-post. Sjå Oversikt over merka stia

180626_referat_fr_oppstartsm_te_stimerking.pdf
181119_m_te_i_frilufstforeninga_stimerking.pdf

Oversikt over stimerkingsprosjekt

Her finn du oversikt over kva stimerkingsprosjekt som er planlagt, i gang og ferdig, og kven som er ansvarlege for dei ulike prosjekta.

Kr. 50.000 til turskilt

sparebanken_logo.jpg

Takk til Sparebanken Søre Sunnmøre som gir kr. 50.000 til turskilt i Drivkraft-midlar! Planlegging er i gang

Dette blir eit flott suplement til merking av stiane!

Kr.10.000 frå sparebanken Møre til stimerking!

sparebanken_m_re.jpg

Tusen takk! Dette skal vi bruke godt

Merkeutstyr

merkepinnar.jpg

Hamna dagsenter har tatt på seg å lage merkepinnar som vi skal bruke i merkinga av stiane. Flott!

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761