logo_i_ver_og_vind.jpg

Turtavler

klepp-tverrberget-niven.jpg

Tavlene på Klepp, Håmyra, Bratteberg, Lisjesætra og ved Rotsethorntunnelen er komne opp! Du finn alle tavlene her. GOD TUR! Stor takk til Sparebank1 Søre Sunnmøre som har støtta tiltaket!

Merking av turstiar i Volda

ring.jpg

Her finn du ei oversikt over merka stiar og her er dei nye turtavlene Vil du vere med og merke? Då kan du bli med i fb-gruppa Merking av turstiar i Volda eller du kan sende oss ein e-post.

Takk til sparebankane som støttar oss økonomisk i arbeidet!

180626_referat_fr_oppstartsm_te_stimerking.pdf
181119_m_te_i_frilufstforeninga_stimerking.pdf

Oversikt over stimerkingsprosjekt

Her finn du oversikt over kva stimerkingsprosjekt som er planlagt, i gang og ferdig, og kven som er ansvarlege for dei ulike prosjekta.

Kr. 50.000 til turskilttavler

sparebanken_logo.jpg

Takk til Sparebanken Søre Sunnmøre som gir kr. 50.000 til turskilttavler i Drivkraft-midlar! 06.03.20: Tavlene er ferdige, klare til å bli hengt opp og vart veldig flotte!

Dette blir eit flott suplement til merking av stiane!

Kr.10.000 frå sparebanken Møre til stimerking!

sparebanken_m_re.jpg

Tusen takk! Dette skal vi bruke godt

Merkeutstyr

merkepinnar.jpg

Hamna dagsenter har tatt på seg å lage merkepinnar som vi skal bruke i merkinga av stiane. Flott!

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761