logo_i_ver_og_vind.jpg

Turtavler

klepp-tverrberget-niven.jpg

Tavlene på Klepp, Håmyra, Bratteberg, Lisjesætra er komne opp! Du finn alle tavlene her. GOD TUR! Stor takk til Sparebank1 Søre Sunnmøre som har støtta tiltaket!

  • Grafika valt som leverandør. Har mykje erfaring med å lage turtavler
  • Fleire arbeidsmøte sept-des 2019 der vi laga skisser av turtavlene og kvalitetssikra utkast frå Grafika
  • Desember 2019: Endeleg utkast til første turtavle mottatt!
  • Januar 2020: Første utkast til alle dei seks tavlene er mottatt og det skal lesast korektur
  • 7.mars 2020: Tavlene er ferdige og mottatt! Dei vart flotte!
  • Mai 2020: Montering av tavler
  • april -20: Vi har fått nye 50.000 kr frå Sparebank1 Søre Sunnmøre til fleire tavler!!

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761