logo_i_ver_og_vind.jpg

11 turar på 11 veker - turane i veke 25

Begge turane når du frå Krøvelsætra, men om du vil gå eller sykle til Rotevassætra, kan du også gjere det. Då blir turane litt lenger

Prev12

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761