logo_i_ver_og_vind.jpg

Utlånsentralen i Volda

turutstyr.jpg

Utlånsentralen i Volda vart etablert i februar 2020 og ligg i Telebygget, like ved rådhuset. Her kan alle låne utstyr gratis. Utlånsentralen har overtatt alt av Friluftsforeninga sitt utstyr, så no må du kontakte utlånsentralen viss du ønsker å låne noko.  

Friluftsforeninga har inngått samarbeid med Volda kommune om utlånsentral. Sjå sak i F-skapet 21.01.20 

Sentralen er endå under etablering; noko forseinka p.g.a. koronapandemien, men du er velkomen til å ta kontakt for lån av utstyr. Kontakt frivilligsentralen i Volda kommune.


Oversikt over utstyr som utlånsentralen har overtatt frå Friluftsforeninga.
Utstyrsentralen har mykje anna utstyr i tillegg.

 

 

 

 

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761