logo_i_ver_og_vind.jpg

Utlånsentralen i Volda

turutstyr.jpg

Utlånsentralen i Volda vart etablert i februar 2020 og ligg i Telebygget, like ved rådhuset. Her kan alle låne utstyr gratis. Utlånsentralen har overtatt alt av Friluftsforeninga sitt utstyr, så no må du kontakte utlånsentralen viss du ønsker å låne noko.  

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761