logo_i_ver_og_vind.jpg

Friluftsforeninga har noko friluftsutstyr til gratis utlån til medlemer.

OVERSIKT OVER UTSTYR OG KONTAKTPERSONAR

Vi leiger ikkje ut utstyr til ikkje-medlemer

 

 

 

 

 

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761