logo_i_ver_og_vind.jpg

Utlån av friluftsutstyr

OVERSIKT OVER UTSTYR OG KONTAKTPERSONAR

Friluftsforeninga har inngått samarbeid med Volda kommune om utlånsentral. Sjå sak i F-skapet 21.01.20 Utstyret til friluftsforeninga blir flytta dit. Utstyret vil dermed ikkje lenger vere til utlån berre til medlemer, men vil vere tilgjengeleg for alle.

Du må altså etterkvart vende deg til utlånsentralen for å låne utstyret du finn her. Fram til alt er flytta, vil vi halde oversikta over oppdatert med kvar du finn utstyret.

 

 

 

 

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761