logo_i_ver_og_vind.jpg

StikkUt!

stikk-ut_.jpg

HER finn du turane. I vinter er det StikkUT!-ski. To turmål i Volda: Rotevassætra og lysløypa på Reset, og tre i Ørsta: Daleteigane, Litlestøylen og Åmskaret.  Info - korleis registrere StikkUT!-turar

Volda kommune har meldt seg inn i Sunnmøre Friluftsråd frå 2018 og dermed blir det StikkUt!-turar i kommunen!

Friluftsforeninga vil samarbeide med kommunen om StikkUt! Turane skal m.a. vere registrerte på morotur.no og her har Friluftsforeninga tatt eit ansvar.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761