logo_i_ver_og_vind.jpg

StikkUt!

stikk-ut_.jpg

Fottursesongen varer frå 1. mai til 31. oktober og har 15 turar pr. kommune. Informasjon/kart er sendt i posten til alle husstandar. Det er mange kjekke turar! Slik registrerer du StikkUT!-turar (youtube)

Volda kommune er med i Sunnmøre Friluftsråd og har dermed StikkUt!-turar.

Friluftsforeninga samarbeider med kommunen om StikkUt! Turane skal m.a. vere registrerte på morotur.no og her har Friluftsforeninga tatt eit ansvar.

Her er turmåla som Friluftsforeninga har ansvar for.  

Vinteren 2018/19 var det for først gong StikkUT!ski. Sesongen vart avslutta 2.påskedag

hugseliste_for_turansvarleg.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761