logo_i_ver_og_vind.jpg

StikkUt!

stikk-ut_.jpg

Fottursesongen varer frå 1. mai til 31. oktober og har 15 turar pr. kommune. Informasjon/kart er sendt i posten til alle husstandar. Det er mange kjekke turar! Slik registrerer du StikkUT!-turar (youtube)

Her er turmåla som Friluftsforeninga har ansvar for.  

Friluftsforeninga samarbeider med kommunen om StikkUt! Turane skal m.a. vere registrerte på morotur.no og her har Friluftsforeninga tatt eit ansvar.

Volda kommune er med i Sunnmøre Friluftsråd og har dermed StikkUt!-turar.

Vinteren 2018/19 var det for først gong StikkUT!ski. Sesongen er avslutta

hugseliste_for_turansvarleg.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761