logo_i_ver_og_vind.jpg

STADIONPARKEN - dugnadsinformasjon

stadionparken.jpg

Opning av stadionparken vert den 10.sept -18! Parken er stort sett klar og godt presentabel til opninga.

KVA ER GJORT:

2017:
9. mai: Sette ned 10 rør til fundamentering av Kengurapparata.
10.mai: Monterte delar av Kenguruapparata 11.mai: Sette ned rør til Kenguruapparat 13.mai: Horva og plukka stein. Kalka osv.. 15.mai: Grov ned resten av røra på eine trenings-området 22.mai: Grov ned alle røra på treningsområde nr. 2. Klart til å støype! 29.mai: Monterte nokre treningsapparat. Rydde vekk stein. 30.mai: Støype ned treningsapparata. Fortsette å rydde vekk stein. 31.mai: Fortsatt steinrydding. No står det berre litt att 1.juni: Steinrydding 3.juni: Grus fordelt utover treningsområde 2 7.juni: Fordelt grus utover treningsområda 8.juni: Fylt singel i røra og jamna utover resten av grusen 16.juni: Målt opp område for mattelegging. Begynt å grave grøft til "ramme" rundt område. 20.juni: Grøfta vart fullført og stenderane saga ferdig 21.juni: Ei grøft til er ferdig 22.juni og 23.juni: Oppmåling til grøfter. Klart til å grave resterande grøfter 24.juni: Begynt på "rammene". Begge treningsområda klare til grøfting 26.juni: Planta tre 27.juni: Grov siste grøftene på treningsområde 1 29.juni: Målt opp til grøfting på treningsområde 2. Starta graving av grøftene 1.og 2. august: Fortsatte grøftegraving på treningsområde 2. Ei grøft er ferdig 23.august: Grøftene er ferdige! 24. august: Det er fylt på ein del pukk på Kenguruområdet, men vi vart ikkje ferdige. Vi tek pukk som ligg rundt det andre treningsområdet 29. og 30. august: Fortsatt påfyll av pukk på kenguruområdet 31.august: Finretting av området nærmast Mørehallen ferdig! 5.sept: Massa på Kengurområdet er fordelt utover. Må finrettast 7.sept: Komprimert treningsområdet nærmast Mørehallen og laga klart for mattelegging. Hatt utover masse på Kenguruområdet. 8.sept: Mattene lagt på eine området!!! Godt jobba av alle som kom i dag! 12.sept: Jamna utover masse på Kenguruområdet og kjørt hoppetussa. 16.sept: Starta matteleging på Kenguruområdet 19.sept: Fortsatt mattelegging på Kenguruområdet; halvvegs! 21.sept: Kenguruområdet: La utover matter slik at området kan takast i bruk. Ser ut til at det er manglar i matteleveransen.
Veke 39: Montering av dei siste treningsapparata

2018:
2.mai:
Kanguruområdet ferdig! 9. og 10.mai: Dei siste apparate er monterte og områda er rydda. Vi må senke "klatrebarane" noko på Kenguruområdet.

Veke 33: Dugandsveke, m.a. plukke stein og jamne utover mold

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586