logo_i_ver_og_vind.jpg

Stadionparken

Kart - trykk på biletet
Kart - trykk på biletet

Eit samarbeid mellom Friluftsforeninga Volda, VTI allianse og Volda kommune.
Friluftsforeninga har ansvar for dei to treningsområda i parken

Du kan Vippse bidrag til Stadionparken. Vippsnummer 533466 

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761