logo_i_ver_og_vind.jpg

Merking av turstiar i Volda

ring.jpg

Her finn du ei oversikt over merka stiar og her er dei nye turtavlene Vil du vere med og merke? Då kan du bli med i fb-gruppa Merking av turstiar i Volda eller du kan sende oss ein e-post.

Takk til sparebankane som støttar oss økonomisk i arbeidet!

I oversikta finn du hovudsakleg merka stiar i området kring Volda sentrum, Det er likevel merking elles i kommunen også. Vi oppdaterer oversikta når vi får tilbakemelding om kva som er merka

180626_referat_fr_oppstartsm_te_stimerking.pdf
181119_m_te_i_frilufstforeninga_stimerking.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761