logo_i_ver_og_vind.jpg

Merking av turstiar i Volda

ring.jpg

No er det merka svært mange turstiar. Her finn du ei oversikt over merka stiar. Snart kjem det også turtavler og fleire skilt slik at det blir endå betre å finne fram på dei mange stiane. 
Vil du vere med og merke? Då kan du bli med i fb-gruppa Merking av turstiar i Volda eller du kan sende oss ein e-post.

Takk til sparebankane som støttar oss økonomisk i arbeidet!

I oversikta finn du hovudsakleg merka stiar i området kring Volda sentrum, Det er likevel merking elles i kommunen også. Vi oppdaterer oversikta når vi får tilbakemelding om kva som er merka

180626_referat_fr_oppstartsm_te_stimerking.pdf
181119_m_te_i_frilufstforeninga_stimerking.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761