logo_i_ver_og_vind.jpg

Medlemskap - slik kan du betale

Eller kanskje du vil bidra med ei gåve utan å bli medlem? Betal helst med Vipps eller via mobil-/nettbank. Enkelt for deg, enkelt for oss. Prisen er kr. 250 pr. år for familiemedlemskap.

Du kan betale på følgande måtar:

  • Vipps: Søk opp Friluftsforeninga Volda, Vippsnummer 11615, og velg Medlemskap 2022 . Vil du gi gåve, skal du velge Gåve (valfritt beløp)
  • Til konto: 3991 04 19254. NB! Merk betalinga med namn og om det er medlemskap og kva for år, eller gåve!   

(Vi ønsker at du helst betaler inn til konto eller nyttar Vipps. Ta kontakt på e-post dersom du vil bli medlem og ønsker å få tilsendt faktura.)

Dersom du har vore medlem, men ikkje vil vere det lenger, er det fint om du melder i frå på sms eller e-post.

Lurer du på om du har betalt? Ta kontakt så finn vi ut av det.

April 2022: Friluftsforeninga har fått nytt system for medlemsregistrering. Det nye systemet baserer seg på fakturering av medlemsavgift via mail Vi treng difor å oppdatere mailadr. til medlemane. Send mailadr. til - bjorg.flo@gmail.com - Merk mailen med "friluftsforeninga mailadr".
Dette gjeld også for for dei som betaler med Vipps eller direkte til konto.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586