logo_i_ver_og_vind.jpg

Medlemskap 2021

qr_medlemskontingent_ffv841.jpg

Friluftsforeninga Volda har ein svært rimeleg kontingent: kr. 250 pr. år, og det er for heile familien. SLIK KAN DU BETALE

Om du vil gi ei støtte utan å vere medlem, kan du også gjere det. Vippsnr. 647586 - valfritt beløp.

  • Du kan vere med på arrangement som t.d. mandagsturar, skidamekveldar, barne-/familieaktivitetar, hausttur
  • Du støttar arbeidet vårt med å legge til rette for friluftsliv. Vi ryddar og merkar turstiar, set opp skilt og turtavler
  • Vi er sterkt delaktig i opparbeiding og vedlikehald av Stadionparken
  • Vi støttar drifta av utlånsentralen i kommunen med ein fast sum pr. år , og vi har donert alt utstyr vi hadde til sentralen
  • Vi samarbeider med kommunen om StikkUT! der vi m.a. bidreg med å legge turane på morotur.no, merkar rutene og får opp kodelappar
  • Vi gir støtte til aktivitetar som vanskelegstilte barn og unge kan ha glede av

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586