logo_i_ver_og_vind.jpg

Aktivitetsparken: Kr.100.000 i Gullkornmidlar frå Sparebanken Møre!! (mai 2016)

sparebanken_m_re.png

Tusen takk! Vi skal nytte midlane godt, og til glede for svært mange.

Aktivitetsparken har utløyst eit engasjement for å utbetre området mellom skateparken og Volda stadion. Det er etablert ei gruppe av mange engasjerte personar som, i samarbeid med kommunen, no ser på korleis ein skal planlegge området. Aktivitetsparken skal ligge i dette området og så snart skisse er klar, kan vi starte opp det praktiske arbeidet med Friluftsforeninga sin Aktivitetspark. Dette blir altså endå betre enn vi trudde :) Gled dåkke!

Dersom de høyrer nemninga Voldaparken, så er det namnet på heile området. Aktivitetsparken er namnet på Friluftsforeninga sin utandørs treningspark.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761