logo_i_ver_og_vind.jpg

TEFT-midlar frå Sparebanken Møre

sbm_logo1.png

Sparebanken Møre har tildelt prosjektet Skilting og merking av turstiar kr 25 000,- frå TEFT-midlane. Tusen takk! Vi skal nytte dei godt. (07.05.21)

Spleisen for stimerking! kr. 48.518

Stimerking i mørket ved Helgatun
Stimerking i mørket ved Helgatun

Tusen takk til alle som støtta spleisen vår. I tillegg til det som kom inn på spleisen, har Sparebank1 Søre Sunnmøre gitt støtte på kr. 20.000! (2021)

Krafttaket 2020 - Vi endå på kr. 3.650

krafttaket_slutt.jpg

Dette skal gå til stimerking. Takk til alle som stemte på oss, og vi takkar også Tussa for at vi fekk vere med i Krafttaket 2020!

Kr. 20.000 frå Sparebanken Møre

smb_logo.jpg

Sparebanken Møre set pris på arbeidet som Friluftsforeninga gjer og har gitt  kr. 20.000 frå TEFT-midlane til skilting av turstiar! Tusen takk! (2019)

Kr. 50.000 frå Sparebanken Søre Sunnmøre

sparebanken_logo.jpg

Friluftsforeninga har fått nye drivkraft-midlar til fleire turtavler. På vegne av turgåarar i Volda: Tusen takk!

Her er dei første seks turtavlene

Sparebanken Møre gir kr. 10.000 til stimerking (november 2019)

sbm.jpg

Takk til Sparebanken Møre som gir TEFT-midlar til stimerking. Vi har fått gjort mykje stimerking siste året, men skilting er det endå stort behov for. No kan endå fleire skilt kome opp og vise veg, til glede for mange, mange turgåarar! 
Bruk våre lokale bankar! Dei støttar lokale aktivitetar! 

Kr. 50.000 til turskilttavler

sparebanken_logo.jpg

Takk til Sparebanken Søre Sunnmøre som gir kr. 50.000 til turskilttavler i Drivkraft-midlar! (2019)
Dette blir eit flott suplement til merking av stiane!

06.03.20: Tavlene er ferdige og vart veldig flotte! 

Kr.10.000 frå sparebanken Møre til stimerking!

sparebanken_m_re.jpg

Tusen takk! Dette skal vi bruke godt (2019)

Stadionparken: Coop byggmix sponsar materialet rundt treningsområda. Takk!

coop.png

(juli 2017)

Sparebanken Møre si jubileumsgåve gjekk til Stadionparken!

sparebaneken_m_re_jubileumsg_ve.jpg

Gåva er på heile 175.000 kr! No blir det gapahuk og grill. Det blir ein kjekk sosial møteplass

Stadionparken: Takk til Marine Harvest Fondet (des. 2016)

marine_harvest.png

Friluftsforeninga Volda har mottat kr.15.000 i støtte til Aktivitetsparken! Tusen takk

Stadionparken: 75.000 kr i gåvemidlar frå Sparebank1!!

sparebanken_logo.jpg

Veldig kjekt. Sparebanken har tidlegare gitt kr.50.000 til friluftsforeninga sin treningspark, som er ein del av Stadionparken. Stadionparken vert eit kjempeflott aktivitetsområde for alle! (våren 2017)

Aktivitetspark-spleis

flygeblad_1.png

56 bidrag, og totalt kr. 12.750 kom inn. Fantastisk! (haust 2016)

Vi skal bruke dei innkomne midlane godt! Tusen takk for alle bidrag! Dette skal kome fellesskapet til nytte og glede.

Volda ungdomsråd gir kr.10.000 til aktivitetsparken! (nov 2016)

volda_ungdomsr_d.jpg

Tusen takk! Vi håper ungdommane vil like parken.

Volda sanitetslag gir kr. 2.000 til Aktivitetsparken. Tusen takk! (mars 2016)

Sparebanken Søre Sunnmøre gir kr. 50.000 i prosjektmidlar til Aktivitetsparken! (mai 2016)

sparebanken_logo140.jpg

Tusen takk for bidraget!

Gjensidigestiftelsen gir kr. 300.000 til utandørs treningspark! (des - 2015)

gjensidigestiftelsen.jpg
12Next

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586