logo_i_ver_og_vind.jpg

Magne Haugens minnefond - søknad på midlar

Friluftsforeninga Volda har mottatt arv etter Magne Haugen. Midlane skal kome vanskelegstilte barn og unge til gode, og det kan søkast om støtte til ute-/friluftsaktivitetar. Styret har vedtatt følgande tildeling for 1.halvår 2020:

- Bratt sykkelklubb: Kr. 50.000 i tilskot til sykkelløypa i Bratteberg
- Volda rideklubb: Kr. 24.000 i tilskot til gratis rideleir
- Volda skisenter: inntil kr. 80.000 til gratis barneskikveldar fredagar

Ny søknadsrunde i haust. 

18.juni 2019: Ekstraordinært årsmøte kl.19:00

m_te.jpg

Stad: Sparebank1 Søre Sunnmøre i Volda
Agenda: Forvaltning av arv på kr. 3,8 mill
Sjå protokoll i vedlegget

190618_ekstraordin_rt_rsm_te_ffv_arv_proto.pdf

Arv etter Magne Haugen

Friluftsforeninga sitt barneturlaget er testamentsarving etter Magne Haugen. Arven skal gå til gode opplevingar for barn og unge i Volda/Ørsta.

Mai 2019: Arveoppgjeret er avslutta og det vert kalla inn til ekstraordinært årmøte, muligens i løpet av juni.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761