logo_i_ver_og_vind.jpg

Damskikveldar 2021

skidamer357.jpg

Vi er i gang! Sjekk fb-sida vår for oppdatert informasjon
Eli-Mette Lüthcke og Kirsti Gjørvad er ansvarlege. Sidan det er berre desse to som er faste i arrangørstaben, kan avlysing skje dersom dei vert forhindra. På voldaskienter.no kan de følge med på snøtilhøva.

Meld deg i buda når du kjem, og hugs smittevernreglane :)

Ta kontakt med Eli-Mette dersom du kan bidra! tlf. 48258524

Informasjon om dameski her.

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761