logo_i_ver_og_vind.jpg

Barneskikøyring på Volda skisenter

fredagsski_7.jpg

Vi treng meir snø før det kan bli meir fredagskjøring.
Fredagar frå kl.17. Pris? Gratis. Vi er avhengige av at foreldre hjelper. Kontakt Cecilie på tlf. 415 02 656 eller meld i frå på fb-sida til barneturlaget dersom du har høve til å hjelpe.

Heisa går på max halv fart og er meint for dei minste som skal øve seg på å gå på og av heisa sjølv. 
Alle har sikkert kjent litt på presset når heisa går raskt og dei minste skal opp. Enklast er det då å ta dei mellom beina i heisa, så slepp ein at det blir kø. Men desse kveldane kan borna få øve på å klare dette sjølve. 
Nokre fredagar er det studentar frå Høgskulen til stades

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761