logo_i_ver_og_vind.jpg

Turorienteringstilbodet vert avvikla

turorientering_7.jpg

Styret har bestemt at vi avviklar turorienteringstilbodet etter 2018-sesongen. Årsaka er at Volda kommune er med i StikkUT! og Friluftsforeninga prioriterer å bidra her. Dette er eit nokså tilsvarande tilbud som vi har hatt i turorienteringa. I StikkUT! kan ein samle poeng også i andre kommunar; både sommar og vinter. Så det blir bra  (09.01.2019)

Skulane i Volda har fått turorienteringsutstyret slik at dei kan lage orientering/turoreintering til skuleborna.

Volda turorientering 2018

2016_orientering.jpg

Årets premiering:
3 premiar trekt blant alle deltakarane: Kaja Kalvatsvik Bolsø, Cecilie Åmås, Oddny Vatnehol
3 premiar trekt blant dei med minst 160 poeng: Jørn Håskjold, Pia Olsen, Svein Brurås

Totalt har 285 deltatt. Av dei 108 som har levert klippekort eller deltatt på gjesteboka, har 5 personar tatt alle postane. 74 har tatt 10 postar eller meir og får dermed diplom. 18 har deltatt på turorientering minst 5 år og får plakett. GRATULERER TIL ALLE SOM HAR DELTATT! (premiar, diplomar og plakettar blir leverte på døra eller pr. post)

Turorientering 2017 - Frist for å levere klippekorta er 1.desember

orientering.jpg

Lever klippekort i postkassa på Spinneriet ved Intersport/pakkedisken, eller sende det på epost. Skriv på kor mange klipp du har.
Vi treng hjelp til å ta inn postane! Postane på Aksla og Keipen er att. Kan du hente? Ta kontakt på 91621147. Ta med deg liten umbraco, liten skiftenøkkel, tang.

volda_turorientering_2017.pdf

Turorientering 2016 - sesongen er over

turorientering_2015.jpg

Takk for hjelpa med å ta inn postane! Mellom 180 og 200 har vore med og jakta postar! Håper de har hatt mange fine opplevingar.

volda_turorientering_2016.pdf

Turorientering 2015 

orientering.jpg

Kring 400 har deltatt på turorientering i år. Fantastisk!
88 har levert klippekort. 20 av desse har tatt alle 30 postane! 

Turorienteringssesongen er over. Vi markerte dette med ei kjekk avslutning i Heltnelihuken mandag 26.oktober. Sjå fb-sida. Sesongen varte frå 1.mai til 15.oktober.

Takk til alle som hjelpte til med å legge ut og hente inn postane!

volda_turorientering_2015.pdf

Turorientering 2014

Skinstøylen
Skinstøylen

Heile 345 har deltatt på turorienteringstilbodet i 2014

Deltakarane har vore i alle aldersgrupper, og vi har fått mange gode tilbakemeldingar og innspel til neste års turorientering. Ja, ein ting er sikkert: Det blir turorientering også i 2015!

Volda turorientering - Turmåla. Oppstart 1.mai 2014

orientering.jpg

Du finn beskrivelse av turmål/postar også på facebook 

2014_turorientering__turm_la.docx
2014_turorientering__turm_la.pdf

Endeleg vert det turorientering i Volda igjen!

turorientering.jpg

Turorientering er eit mosjonstilbud til alle som likar turar i skog og mark. Dette er ein aktivitet utan tidtaking, utan fastsatt start og mål, og uten faste turdagar. Postane står ute heile sesongen, og kan takast når ein vil og i den rekkefølga ein vil. Det er fritt valg om du vil ta nokre få langturar eller mange korte turar.
Sesongen er fra mai til oktober.

2013_turorientering__info_om_turm_l.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586