logo_i_ver_og_vind.jpg

Volda skisenter stenger for vinteren og dameskikveldane 2016 er difor avslutta

20150119_182440.jpg

Heismann Hå og Berit nyttar høvet til å takke for nok ein fin sesong. Damene har synt imponerande innsats og stor skiglede! (28.03.16)

Du vil få råd og rettleiing om du ønsker det. Dersom du har lyst til å prøve snøbrett, har du også høve til det. Friluftsforeninga har snøbrett til utlån. 
Damekveldar på ski er eit medlemstilbod for damer over 18 år. Dei som ikkje er medlemer i Friluftsforeninga frå før, må altså betale medlemskontigent (kr.200) for å vere med på dette, men du får lov til å prøve deg før du bestemmer deg. I tillegg skal Volda Skisenter AS, som stiller anlegget til disposisjon for oss, ha ei trekkleige, som rimeleg er. Denne er kr. 300,- for 2016.  NB! Sesongkort kan ikkje nyttast

Du får innbetalingsblankett ved slutten av skisesongen.

Vi vonar du får mange trivelege skiopplevingar på damekveldane på Reset!

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586