logo_i_ver_og_vind.jpg

Dameskikveldar sesongen 2018/19

Skiglede
Skiglede

Berit og Per Ernst har hatt ansvar for damskikveldane i 25 år! Dei gir seg etter denne sesongen, men vi reknar med å fortsette med med dette tilbodet. Vi tenker å å lage eit team som kan dele på ansvaret. Nokre har alt meldt i frå om at dei vil bidra. Vi kjem tilbake med meir info hausten 2019, men ta gjerne kontakt dersom du kan tenke deg å vere med i eit slikt team.

Det har blitt 4 kjekke mandagskveldar, men diverre vart det for lite snø frå 18.februar

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586