logo_i_ver_og_vind.jpg

Mandagsturar 2021

20200525_192937217.jpg

Mai nærmar seg og dermed ein ny mandagstursesong. Turar fram til sommaren er no sette opp. Velkomne på tur! Også i år må vi ha turar med godt smittevern. Merk deg difor smittevernreglane våre!

Her finn du informasjon om mandagsturane

Sidan smittesituasjonen er usikker, er det førebels sett opp turar berre fram til sommaren. Turar for haustsesongen blir sette opp når vi veit meir om smittesituasjonen

2021_mandagsturar_v_rsesongen.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761