logo_i_ver_og_vind.jpg

Ver lur, gå tur! - med godt smittevern

20190610_131937.jpg

Føresetnaden for å ha fellesturar er at alle følger SMITTEVERNREGLANE under. Det gjeld også dei som er vaksinerte

NB! Du skal ikkje delta viss du er sjuk.

Smittevernreglar for Friluftsforeninga:

  • Du skal vere frisk
  • Hald minst ein meter avstand på heile turen. Gjeld ikkje personar som lever saman til vanleg, og born treng heller ikkje halde denne avstanden
  • FFV skal føre liste over alle som deltek. Desse skal vi oppbevare i 14 dagar
  • Vi har ikkje felles transport
  • Vi sender ikkje rundt drikke/termos og liknande
  • Ha gjerne med antibac sånn i tilfelle....

Her finn du dei nasjonale retningsliner under koronapandemien. Følg også med på lokale reglar.

2020_mandagsturar_haustsesongen.pdf
2020_mandagsturar_v_rsesongen.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586