logo_i_ver_og_vind.jpg

1.juni 2020: Mandagstur til Gjøna

gj_na.jpg

Flott tur på ytste søre Sunnmøre, med fantastisk utsikt! Lettskya og perfekt turver. 

Vi starta kl.11 i Gjerdsvika, ved Tussabygget. Først gjekk vi opp til gapahuken Strutsely, så til Haugshornet og så vidare ryggen ut til Gjøna. Frå Gjøna gjekk vi bratt sti ned til Storholen. Alle 10 som var med var godt nøgde med turen!

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761