logo_i_ver_og_vind.jpg

Mandagsturar 2019

Løkeberget 2018
Løkeberget 2018

Programmet for årets mandagsturar er klart. Første tur vert 6. mai og går til Galten på Folkestad. Dette er også StikkUt!-tur.

Informasjon om mandagsturar

2019_mandagsturar.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761