logo_i_ver_og_vind.jpg

Mandagsturar haust 2020

Turlista er no sett opp. Hugs: du skal ikkje delta viss du er sjuk, inkl. lettare forkjøla.

Vi må ta litt andre omsyn enn elles, m.a. kan vi ikkje gjennomføre felleskøyring på same måte som før. Parkeringstilhøva må difor takast omsyn til ved val av turmål; det må vere plass til fleire bilar enn ved tidlegare felleskøyring. Hugs å sette deg inn i smittevernreglane våre!

2020_mandagsturar_haustsesongen.pdf

Telefon: 916 21 147 | Epost: friluftsforeninga@gmail.com | Friluftsforeninga Volda, Engesetgeila 5c, 6102 Volda | org.nr. 989947761 | Vippsnummer: 647586